Έφτασε η BETA του Visual Studio 11!

 Κατεβάστε το εδώ !
  
Από σήμερα είναι διαθέσιμη η δοκιμαστική έκδοση του Visual Studio 11, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε και να δοκιμάσετε για να δείτε τα νέα χαρακτηριστικά και αν θέλετε, να μας δώσετε το feedback σας για την τελική έκδοση! Συνοπτικά λοιπόν τα νέα χαρακτηριστικά:
Κατασκευή εφαρμογών για Windows
clip_image002[4]
Βελτιώσεις στην παραγωγικότητα
·    .NET Framework 4.5
·    Τα Productivity Power Tools είναι ενσωματωμένα
·    Συμβατότητα με παλιά projects
·    Ενσωματωμένη δυνατότητα για packaging εφαρμογών
·    Πλήρης υποστήριξη Windows 8 simulator με υποστήριξη αισθητήρων
Testing και profiling
·    Profiling σε πολλαπλές πλατφόρμες
·    Unit testing για C++
Κατασκευή
·    Κλασσικών
desktop εφαρμογών
·    Graphics intensive εφαρμογών
·    Device Drivers
·    Windows 8 Metro style εφαρμογών
Βελτιώσεις στο ασύγχρονο programming
·    Ξεχάστε το XXXAsync και το XXXCompleted. Τα νέα keywordsasync” και “wait” είναι εδώ για να σας λύσουν τα χέρια
·    Νέα εργαλεία για κατασκευή DirectX εφαρμογών
clip_image003[4]
Κατασκευή Windows 8 Metro style εφαρμογών
·    Ενσωμάτωση των designers του Blend μέσα στο Visual Studio
·    Επαναχρησιμοποίηση resources
·    Καλύτερο Design-Time interface
·    XAML editor με βελτιωμένο Intellisense
·    Κοινή αρχιτεκτονική με το Blend
o  Object creation
o  Layout
o  Property editing
·    Κατασκευή Windows 8 εφαρμογών με HTML5
o  Με το Blend μπορείτε να κατασκευάσετε HTML5 εφαρμογές για Windows 8
clip_image004[4]
·    Native HTML/CSS
·    Visual κατασκευή εφαρμογών με δυναμικό, JavaScript-generated user interface
clip_image005[4]
Κατασκευή web και cloud εφαρμογών
·    Περιλαμβάνονται τα πιο πρόσφατα Azure frameworks
o  Windows Azure SDK 1.5
o  Service Bus v2
o  ASP.NET MVC 3 web ρόλοι
o  Profiling εφαρμογών που τρέχουν στο Azure
o  Βελτιώσεις στο deployment των εφαρμογων
·    Ανάπτυξη με HTML5
o  Κατασκευή Windows 8 Metro style εφαρμογών
o  Συγγραφή και αποσφαλμάτωση CSS και JavaScrip
o  Χρήση ASP.NET με HTML5
·    Βελτιώσεις στα εργαλεία HTML και JavaScript
o  Νέα snippets για HTML5 και CS
o  Βελτιωμένος code editor
o  Καλύτερο intellisens
o  Ενσωματωμένος DOM Explorer με layout debugging και style tracing
o  JavaScript console εργαλείο για interactive επίδραση πάνω στην υπό κατασκευή σελίδα
clip_image006[4]
·    Εξερεύνηση του client και του server κώδικα ταυτόχρονα
o  Νέο εργαλείο page inspecto: troubleshooting και debugging HTML/CSS/JS αλλά και ASP.NET κώδικα ταυτόχρονα
·    HTML5 και ASP.NET
o  Βελτιώσεις και προσθήκες themes για σελίδες mobile και desktop
o  Υποστήριξη ECMAScript v5
o  Βελτιωμένη ενσωμάτωση jQuery
Application Lifecycle Management
·    Team Foundation Server Express
o  Δωρεάν για ομάδες μέχρι 5 χρήστες (γίνεται να επεκταθεί με αγορά CAL για κάθε επιπλέον χρήστη – μπορεί να αναβαθμιστεί πολύ εύκολα σε TFS Standard)
o  Ακόμα πιο απλό στην εγκατάσταση από το TFS Basic Install
o  Περιλαμβάνει Source Code Control, Work Item Tracking, Build Automation, Agile Taskboard και άλλα
·    Team Foundation Service
o  Είναι hosted στο Cloud, οπότε δεν χρειάζεται server ή εγκατάσταση
·    Προσθήκες και βελτιώσεις στο source controlμοντέλο
o  Με τα “Local Workspaces” ο προγραμματιστής κάνει αλλαγές τοπικά και ο TFS τις αντιλαμβάνεται!
o  Το Offline έγινε πολύ πιο γρήγορο. Edit/delete/add ακόμα και offline, και όταν έρθει η σύνδεση τότε γίνεται sync με τον TFS
o  Δυνατότητα για code reviewμέσα από τον team explorer
o  Αλλαγή του team explorer UI για πιο αποδοτική εργασία
o  Πληροφορίες για τα Builds μέσα από τον team explorer
·    Νέα χαρακτηριστικά στο diff/merge:
o  Υποστηρίζει “inline” και “side by side” mode
o  Syntax highlighting (όπως του VS editor).
o  Αλλαγές μέσα σε μία γραμμήγίνονται highlighted.
o  Το edit γίνεται πια με όλα τις δυνατότητες του VS editor, όπως undo, Intellisense κλπ
o  Το Diffαπέκτησε ένα πολύ πρακτικό “minimap
o  Minimum conflicts όταν γίνεταιmerging (σχεδόν ταυτόσημα με του Git)
o  Δυνατότητα για Baseless merge και μέσα από το UI
o  Merge και κατά το unshelving
·    Άλλες νέες δυνατότητες
o  Καλύτερο requirements gathering με το storyboard PPTX plug-in και αντίστοιχο work item
o  Feedback manager work item σε ακολουθία των agileδιαδικασιών
o  Testing χωρίς case studies (Exploratory Testing): νέα δυνατότητα να ξεκινήσει κανείς testing και εκ των υστέρων, βάσει των βημάτων που ακολούθησε, να παράγει ένα case study
·    Νέα επιπλέον χαρακτηριστικά στο Lab Management
o  Με τη χρήση των Standard Environments μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει και άλλα περιβάλλοντα εκτός SCVMM & hyperv, όπως VMWare, φυσικά μηχανήματα κλπ
o  Αυτόματη εγκατάσταση και παραμετροποίηση των agents
Όλες οι χρήσιμες πηγές
To Visual Studio στα Social Media:
Links σε video tutorials στα ελληνικά για τα νέα χαρακτηριστικά του Visual Studio 11 ΒΕΤΑ
Τελειώνοντας, να σας θυμήσουμε πως μπορείτε να ψηφίσετε ή και να σχολιάσετε τα νέα χαρακτηριστικά του Visual Studio 11 εδώ
 
clip_image001[7]
Κατεβάστε το εδώ!
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s