Δωρεάν βιβλίο για βάσεις δεδομένων και SQL Server στα ελληνικά!

Από τις αρχειοθήκες του StudentGuru σήμερα γίνεται διαθέσιμο το βιβλίο "Συστήματα Βάσεων Δεδομένων – Θεωρία και πρακτική εφαρμογή" των  Ιωάννη Μανωλόπουλου και Απόστολου Παπαδόπουλου, καθηγητών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Αποτελεί ένα εγχειρίδιο περιγραφής και ανάλυσης των σημαντικότερων θεμάτων που αφορούν στις βάσεις δεδομένων. Περιέχει την απαιτούμενη θεωρία αλλά και την πρακτική της εφαρμογή σε σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων SQL Server.

Το βιβλίο χωρίζεται σε 21 κεφάλαια:

 • Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων
 • Φυσικά μέσα αποθήκευσης
 • Αρχιτεκτονική συστημάτων
 • Μοντέλο οντοτήτων – συσχετίσεων
 • Εισαγωγή στο Σύστημα Microsoft SQL Server 2000
 • Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων
 • Σχεσιακή Άλγεβρα και Σχεσιακός Λογισμός
 • Συναρτησιακές Εξαρτήσεις και Κανονικοποίηση
 • Η Γλώσσα SQL
 • Ορισμός και Χειρισμός Δεδομένων σε MSSQLS-2000
 • Φυσική οργάνωση βάσεων δεδομένων
 • Δενδρικές μέθοδοι προσπέλασης
 • Κατασκερματισμός
 • Βελτιστοποίηση και Επεξεργασία Ερωτημάτων
 • Διαχείριση Συναλλαγών
 • Ασφάλεια Βάσεων Δεδομένων
 • Θέματα υλοποίησης του MSSQLS-2000
 • Αντικειμενοστρεφή ΣΔΒΔ
 • Αντικειμενο-Σχεσιακά ΣΔΒΔ
 • Υποστήριξη σύγχρονων Εφαρμογών
 • Ειδικά θέματα του MSSQLS-2000

Το βιβλίο μπορείτε να το κατεβάσετε από τη διεύθυνση http://studentguru.gr/m/books/134627.aspx

Για να κατεβάσετε το βιβλίο πρέπει να είστε μέλη του StudentGuru.gr. Αν δεν είστε μέλος, μπορείτε να γραφτείτε στη διεύθυνση http://www.studentguru.gr/user/CreateUser.aspx

Enjoy!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s