Νέα Windows Live Tools για το Visual Studio!

Σήμερα κυκλοφόρησε ανανεωμένη CTP έκδοση για τα Windows Live Tools για το Visual Studio. Το highlight της έκδοσης αυτής είναι το Microsoft Virtual Earth ASP.NET Control!

Τα Windows Live™ Tools για το Microsoft® Visual Studio® 2008 είναι ένα σύνολο από control add-ins τα οποία μας επιτρέπουν την εύκολη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών Windows Live services στις ASP.NET εφαρμογές μας, με χρήση των Visual Studio 2008 και Visual Web Developer 2008.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα controls από εδώ 

Υπάρχουν πλέον 6 controls τα οποία μπορούμε εύκολα να τα κάνουμε drag drop στις εφαρμογές μας:

Ας δούμε λίγο το Virtual Earth control. Πριν την έλευσή του, χρειαζόταν να κάνουμε reference ένα javascript αρχείο και να γράψουμε javascript κώδικα για να εμφανίσουμε το χάρτη. Αυτό όμως το control επιτρέπει στους ASP.NET προγραμματιστές να χρησιμοποιήσουνε χάρτες στην web εφαρμογή τους τους χωρίς να γράψουνε καθόλου javascript, και μπορούνε εύκολα να το συνδυάσουνε με το ASP.NET AJAX.

Μετά την εγκατάσταση των Windows Live Tools θα δείτε ένα νέο toolbox group:

Virtual Earth Map Control

Προσθέτουμε το control στη σελίδα μας:

Μπορούμε να μετακινήσουμε το Map control όταν είμαστε στην επιφάνεια σχεδίασης:

Μπορούμε να πειράξουμε τη λειτουργία του χάρτη, την αρχική τοποθεσία και πολλά άλλα μέσω του Properties pane:

 

Όλη η διαχείριση του χάρτη μπορεί να γίνει και στο ASP code behind αρχείο:

Εκτός από την προβολή γεωγραφικής πληροφορίας, μπορούμε να δουλέψουμε με server side events. To control κάνει fire events, τα οποία μπορούνε να γίνουνε handle από C# ή VB.NET  κώδικα, χωρίς τη χρήση Javascript!

 

Επιπλέον:

Ανακοίνωση στο VE dev center: http://msdn.microsoft.com/en-us/virtualearth/default.aspx

Download link: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=D7C6DF11-2283-4CAC-9723-172F5C33EFBB&displaylang=en

Screen cast: http://channel9.msdn.com/posts/Mark+Brown/Virtual-Earth-ASPNET-Control-CTP-Release/

Feeback via connect: https://connect.microsoft.com/feedback/default.aspx?SiteID=505&wa=wsignin1.0

 

Άλλες βελτιώσεις

  • Το SilverlightStreamingMediaPlayer control αναβαθμίστηκε στην έκδοση Silverlight 2.0 Beta 2 
  • Το SilverlightStreamingMediaPlayer Control πλέον υποστηρίζει Videos από Silverlight Streaming
  • Το IDLoginStatus control πλέον υποστηρίζει transparent background

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s