Δημιουργία ενός απλού splash screen για Windows Forms Applications

Σήμερα, ένας φίλος μου ζήτησε μια βοήθεια σχετικά με τη δημιουργία SplashScreen για μία Windows Forms Application. Η ιδέα είναι ότι στον constructor της main φόρμας γίνεται “βαριά” δουλειά, έτσι επιλέγουμε να εμφανίσουμε μία άλλη φόρμα (splash), η οποία και παραμένει ενεργή μέχρις ότου να τελειώσει το φόρτωμα της main.

Η υλοποίηση βασίζεται στη δημιουργία ενός thread το οποίο θα κάνει new την main φόρμα, ενώ παράλληλα θα εμφανίζεται η splash. Υπάρχει μία static boolean μεταβλητή στο πρόγραμμα, η οποία γίνεται true από το πρόγραμμα, όταν τελειώσει το φόρτωμα της main. Παράλληλα, η splash, με τη χρήση ενός απλού timer, τσεκάρει κάθε τόσο την τιμή της μεταβλητής αυτής, και όταν την βρει true, τότε κλείνει.

Για περισσότερα, δείτε τον επισυναπτόμενο κώδικα

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s